Điện ảnh biên phòng 45 năm một chặng đường vẻ vang

(TGĐA) - Ngày 20/5/2013 Điện ảnh Bộ biên phòng (Tiền thân là Đoàn Điện ảnh Công an Nhân dân Vũ trang) tròn 45 tuổi - Mỗi bước đi lên và trưởng thành của đơn vị đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nền Điện ảnh nước nhà của các Lực lượng vũ trang nhân dân và Bộ đội Biên phòng Việt Nam Anh hùng.

(TGĐA) - Ngày 20/5/2013 Điện ảnh Bộ biên phòng (Tiền thân là Đoàn Điện ảnh Công an Nhân dân Vũ trang) tròn 45 tuổi - Mỗi bước đi lên và trưởng thành của đơn vị đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nền Điện ảnh nước nhà của các Lực lượng vũ trang nhân dân và Bộ đội Biên phòng Việt Nam Anh hùng.