cam nhan chat ngong nhe nhang cua ntk phuc le qua bst no3 strangers Cảm nhận 'chất ngông nhẹ nhàng' của NTK Phúc Lê qua BST 'No.3 Strangers'

'No.3 Strangers' như là một cuộc dạo chơi của những kẻ lạ lần đầu gặp nhau nhưng có sợi dây gắn kết vô hình trong tâm tưởng.

|< < 1 2 3 4 > >|