vuong gia ve dao dien chau a dau tien nhan hoc vi tien si danh du dai hoc harvard Vương Gia Vệ - Đạo diễn châu Á đầu tiên nhận học vị tiến sĩ danh dự Đại học Harvard

Mới đây, đạo diễn Vương Gia Vệ đã vinh dự được Đại học Harvard trao học vị tiến sĩ danh dự lĩnh vực nghệ thuật...

dao dien vuong gia ve lam chu tich giam khao lien hoan phim bac kinh lan thu 8 Đạo diễn Vương Gia Vệ làm chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 8

Đạo diễn Vương Gia Vệ đảm nhận chức chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 8.

|< < 1 2 3 4 > >|