Lịch chiếu phim Trung tâm Văn hóa Kim Đồng từ 25/5 - 30/5

Thứ 4 (25/5)

(TGĐA Online) - Nhiều bộ phim mới đang đón chờ bạn tuần này!


Thiện nữ u hồn (12h-14h-16h-18h-20h)

Ma thuật tình yêu (8h30-12h15-16h15-20h10)

Em muốn gì (10h10-14h10-18h05-21h40)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-20h -21h)

Thứ 5 (26/5)

Thiện nữ u hồn (12h-14h-16h-18h-20h)

Ma thuật tình yêu (10h15-14h15-18h15-21h40)

Em muốn gì (8h10-12h05-16h05-20h10)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-20h -21h)

Thứ 6 (27/5)

Thám tử (8h15-10h10-12h-14h-16h-18h-20h- 21h40)

Thiện nữ u hồn  (10h15-14h15-18h15-20h15)

Em muốn gì (8h15-12h15-16h15-20h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 7 (28/5)

Thám tử (8h15-10h10-12h-14h-16h-18h-20h- 21h40)

Avin siêu quậy 8h30

Thiện nữ u hồn (10h15 - 12h15-14h15-18h15-20h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h -14h- 15h-16h- 18h -19h-20h -21h- 22h)

Chủ nhật (29/5)

Thám tử (8h15-10h10-12h-14h-16h-18h-20h- 21h40)

Thiện nữ u hồn (10h15 - 12h15-14h15-18h15-20h15)

Em muốn gì (8h15-16h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (9h- 10h -  12h – 14h- 15h-16h- 18h - 19h -20h -21h-22h)

Thứ 2 (30/5)

Robot trái cây (8h - 9h35 -11h15)

Thám tử (13h - 15h-17h-19h- 21h)

Thiện nữ u hồn (10h15 - 12h15-14h15-18h15-20h15)

Em muốn gì (8h15-16h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h -13h- 15h-16h- 18h -19h-20h -21h- 22h)


Thúy Phương