Lịch chiếu phim Trung tâm Văn hóa Kim Đồng từ 28/6 - 4/7

Thứ 3 (28/6)

(TGĐA Online) - Những bộ phim hè vui nhộn đang chờ bạn!


Giáo sĩ (10h - 12h-16h -18h -20h)

Hana bí ẩn (12h15-14h15-18h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 20h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 4 (29/6)

Giáo sĩ (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Hana bí ẩn (12h15-14h15-18h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 20h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 5 (30/6)

Giáo sĩ (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Hana bí ẩn (12h15-14h15-18h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 20h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 6 (1/7)

Kung fu Panda (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Giáo sĩ  (12h15-14h15-20h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 18h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 7  (2/7)

Kung fu Panda (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Giáo sĩ  (12h15-14h15-20h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 18h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (9h-10h- 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Chủ nhật  (3/7)

Kung fu Panda (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Giáo sĩ  (12h15-14h15-20h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 18h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (9h-10h- 12h – 14h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h)

Thứ 2 (4/7)

Kung fu Panda (10h-12h -14h- 16h -18h -20h)

Giáo sĩ  (12h15-14h15-20h15)

Nhóc Nicolas  (10h15--16h15- 18h15)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-19h-20h -21h-22h


Thúy Phương