Lịch phim Trung tâm văn hóa Kim Đồng từ ngày 10/5 đến ngày 16/5

Thứ 3 (10/5)

(TGĐA Online) - Những bộ phim hấp dẫn đang chờ bạn!


Lệnh xóa sổ (12h15 - 14h15 - 16h15 – 18h15 - 20h10- 21h45)

Mật mã gốc (12h-14h-16h-18h-20h - 21h40)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D ( 10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h 19h-20h -21h- 22h)

Thứ 4 (11/5)

Lệnh xóa sổ (12h15 - 14h15 - 16h15 – 18h15 - 20h15)

Mật mã gốc (12h-14h-16h-18h-20h)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D ( 12h – 13h- 15h-16h- 18h -20h -21h)

Thứ 5 (12/5)

Lệnh xóa sổ (12h15 - 14h15 - 16h15 – 18h15 - 20h15)

Mật mã gốc (12h-14h-16h-18h-20h)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D ( 12h – 13h- 15h-16h- 18h -20h -21h)

Thứ 6 (13/5)

Ma thuật tình yêu (10h15 - 14h15- 18h15- 21h40)

Em muốn gì (8h10- 12h05 - 14h10 - 16h15- 20h10)

Thiện nữ u hồn (10h10- 12h-14h-16h-18h-20h)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (  12h – 14h- 15h-16h- 18h - 19h -20h -21h-22h)

Thứ 7 (14/5)

Thiện nữ u hồn (10h10- 12h-14h-16h-18h-20h)

Ma thuật tình yêu (10h30h - 12h15- 16h15- 20h10)

Em muốn gì (8h10- 14h10 - 18h05-21h40)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 13h- 15h-16h- 18h -20h -21h- 22h)

Chủ nhật (15/5)

Ma thuật tình yêu (10h15 - 14h15- 18h15- 21h40)

Em muốn gì (8h10- 12h05 - 14h10 - 16h15- 20h10)

Thiện nữ u hồn (10h10- 12h-14h-16h-18h-20h)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (9h- 10h -  12h – 14h- 15h-16h- 18h - 19h -20h -21h-22h)

Thứ 2 (16/5)

Thiện nữ u hồn (10h10- 12h-14h-16h-18h-20h)

Ma thuật tình yêu (10h30h - 12h15- 16h15- 20h10)

Em muốn gì (8h10- 14h10 - 18h05-21h40)

Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D ( 12h – 13h- 15h-16h- 18h -20h -21h)

Thông tin chi tiết: Trung tâm văn hoá Kim Đồng, 19 Hàng Bài – ĐT: 04 3 9393474.

 

 

 


Thúy Phương