Giới làm phim Việt lên tiếng về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi Giới làm phim Việt lên tiếng về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi

"Ai góp ý giơ tay lên" là cuộc thảo luận, tọa đàm online của giới làm phim Việt, được tổ chức nhằm đưa ra kiến nghị đóng góp cho dự thảo Luật Điện ảnh sửa ...

Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Nam Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Điện ảnh đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía ...

Góp ý xây dựng Luật điện ảnh (sửa đổi): Nghệ sĩ và người làm điện ảnh nói gì? Góp ý xây dựng Luật điện ảnh (sửa đổi): Nghệ sĩ và người làm điện ảnh nói gì?

Vì thời gian của Hội nghị có hạn nên còn nhiều ý kiến của nghệ sĩ & các nhà hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh chưa được phát biểu. Dưới đây là ...