Ra mắt bộ sưu tập ERDEM x H&M

12:05 | 13/10/2017

(TGĐA) - Cuối cùng thì những hình ảnh look - book của BST ERDEM x H&M cũng đã chính thức hiện diện!