5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent 3 năm qua: 'Minh Lan Truyện', 'Trần Tình Lệnh', 'Cá mực hầm mật'... có đủ

(TGĐA) - Cùng điểm qua danh sách 5 bộ phim Hoa ngữ ăn khách nhất của Tencent từ năm 2018 đến nay: Minh Lan Truyện, Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ.

Top 8 phim Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất đầu tháng 10: 'Thả Thí Thiên Hạ', 'Phong khởi Lạc Dương'... có đủ Top 8 phim Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất đầu tháng 10: 'Thả Thí Thiên Hạ', 'Phong khởi Lạc Dương'... có đủ
Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

Dưới đây là danh sách 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong suốt 3 năm qua (từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2021):

1. Minh Lan Truyện

Lượt xem: 13,75 tỷ

Thời điểm lên sóng: 25/12/2018

Điểm Douban: 7.7

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong 3 năm qua: Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ
Bộ phim Minh Lan Truyện

2. Trần Tình Lệnh

Lượt xem: 9.87 tỷ

Thời điểm lên sóng: 27/6/2019

Điểm Douban: 7.7

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong 3 năm qua: Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ
Bộ phim Trần Tình Lệnh

3. Khánh Dư Niên

Lượt xem: 9.32 tỷ

Thời điểm lên sóng: 26/11/2019

Điểm Douban: 7.9

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong 3 năm qua: Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ
Bộ phim Khánh Dư Niên

4. Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Lượt xem: 8.44 tỷ

Thời điểm lên sóng: 26/11/2019

Điểm Douban: 7.9

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong 3 năm qua: Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ
Bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

5. Cá mực hầm mật (Thân ái, nhiệt ái)

Lượt xem: 8.31 tỷ

Thời điểm lên sóng: 9//2019

Điểm Douban: 7.9

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent trong 3 năm qua: Trần Tình Lệnh, Cá mực hầm mật... có đủ
Bộ phim Cá mực hầm mật (Thân ái, nhiệt ái)

Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent đều là những bộ phim được lên sóng từ khá lâu trước đó, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bộ phim nào ra mắt trong năm 2020 và 2021.

Top 8 phim Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất đầu tháng 10: 'Thả Thí Thiên Hạ', 'Phong khởi Lạc Dương'... có đủ Top 8 phim Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất đầu tháng 10: 'Thả Thí Thiên Hạ', 'Phong khởi Lạc Dương'... có đủ
Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

Hồng Nhung