Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

(TGĐA) - Chiều qua 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội với 31 thành viên.

ra mat hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thế Kỷ (bên trái)

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương là cơ quan tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác lý luận, phê bình VHNT; được Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận VHNT như: Tổ chức nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về VHNT; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc trong VHNT; tư vấn để định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam…

Hội đồng là nơi kết nối đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình VHNT tiêu biểu trong cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định đây là cơ quan tư vấn cho Đảng và nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; được phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận văn học, nghệ thuật, như: tổ chức nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về văn học, nghệ thuật; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật; tư vấn để định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam…

ra mat hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong
31 thành viên trong Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI, đồng thời, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt vai trò tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lý luận phê bình văn học nghệ thuật.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Hội đồng cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, sai trái, kết nối đội ngũ người làm công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình, phát huy tài năng trí tuệ vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thay mặt thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, sau buổi lễ này, trên cơ sở tiếp thu, phát huy thành quả, bài học của các nhiệm kỳ qua, Hội đồng sẽ có phiên họp đầu tiên để bàn bạc, xác định chương trình, nội dung, cách thức hoạt động của cả nhiệm kỳ, nhất là những nhiệm vụ quan trong, cấp thiết mà cấp trên giao phó.

Kim Anh