Xét chọn giải thưởng cho các tác phẩm về chủ đề 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

(TGĐA) - Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiến hành xét sơ thẩm (đợt 1) Giải thưởng cho các tác phẩm của tập thể, cá nhân và hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015-2020 để trình Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các tác phẩm xứng đáng.

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Thầu Chín ở Xiêm: Lát cắt chân thực về cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh
xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Đạo diễn Vũ Châu: Làm phim về lãnh tụ nếu không khéo sẽ “lành ít dữ nhiều”

Các tác phẩm dự sơ thẩm gồm phim điện ảnh và phim truyền hình các thể loại về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có giấy phép phổ biến, phát hành, phát sóng của cơ quan có thẩm quyền từ 01/1/2015 đến 30/10/2017 và không bị tranh chấp về bản quyền.

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh
Cảnh trong phim Thầu Chín ở Xiêm

Đối tượng tham dự gồm tập thể (đơn vị sản xuất hoặc chủ sở hữu tác phẩm) và cá nhân là đạo diễn của phim.

Hồ sơ tác phẩm gửi dự xét sơ thẩm của Hội bao gồm: Bản đăng ký (công văn đăng ký) tác phẩm dự sơ thẩm; trong đó nêu đầy đủ thông tin về: tên tác phẩm, thể loại, số phút, đơn vị sản xuất, thời gian cấp phép phổ biến, tên đạo diễn, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị sản xuất và đạo diễn phim, tóm tắt nội dung phim; Giấy phép phổ biến, phát hành, phát sóng phim của cơ quan thẩm quyền; Mỗi tác phẩm gửi 02 đĩa hình DVD chất lượng cao.

Thời gian gửi hồ sơ tác phẩm dự xét sơ thẩm trước ngày 30/10/2017 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Thầu Chín ở Xiêm: Lát cắt chân thực về cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh
xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh NSND Bùi Bài Bình: Tôi muốn thể hiện Bác đời nhất!

P.V