19 bộ phim Hoa ngữ dự kiến lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ

(TGĐA) - Dưới đây là danh sách 18 bộ phim Hoa ngữ dự kiến sẽ lên sóng trong quý 3 năm nay (từ tháng 7 đến tháng 9) của Tencent Video.

Phim Hoa Ngữ cùng những nhân vật phản diện được yêu mến hơn cả chính diện Phim Hoa Ngữ cùng những nhân vật phản diện được yêu mến hơn cả chính diện
'Khi em mỉm cười rất đẹp' bị coi là rác phẩm, điểm Douban khởi đầu 3.1 vẫn còn quá cao? 'Khi em mỉm cười rất đẹp' bị coi là rác phẩm, điểm Douban khởi đầu 3.1 vẫn còn quá cao?

Cùng xem những bộ phim Hoa Ngữ chuẩn bị lên sóng quý 3 của Tencent:

19 bộ phim Hoa ngữ tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ

1. Tuyết Trung Hãn Đạo Hành

Diễn viên: Trương Nhược Vận, Hồ Quân, Trương Thiên Ái

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Tuyết Trung Hãn Đạo Hành

2. Thanh Trâm Hành

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Dương Tử

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thanh Trâm Hành

3. Hạo Y Hành

Diễn viên: La Vân Hi, Trần Phi Vũ

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Hạo Y Hành

4. Trùng cốc Vân Nam

Diễn viên: Phan Việt Minh, Trương Vũ Kỳ

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Trùng cốc Vân Nam

5. Trương Công Án

Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Trương Công Án

6. Em là niềm kiêu hãnh của anh

Diễn viên: Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh

7. Thành phố lý tưởng

Diễn viên: Tôn Lệ, Vu Hòa Vỹ, Triệu Hữu Đình, Dương Siêu Việt

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thành phố lý tưởng

8. Mùa hoa rơi - Đương lúc hoa rơi

Diễn viên: Lôi Giai Âm, Viên Tuyền, Trương Nghệ Hưng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Mùa hoa rơi - Đương lúc hoa rơi

9. Kiều Gia Nhi Nữ - Con gái nhà họ Kiều

Diễn viên: Bạch Vũ, Tống Tổ Nhi, Mao Hiểu Đồng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Kiều Gia Nhi Nữ - Con gái nhà họ Kiều

10. Thắng thua

Diễn viên: Trần Khôn, Tân Chỉ Lôi

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Thắng thua

11. Bộ đội Vương Bài

Diễn viên: Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du, Chung Sở Hi

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Bộ đội Vương Bài

12. Băng Vũ Hỏa

Diễn viên: Trần Hiểu, Vương Nhất Bác, Vương Kình Tùng, Lưu Dịch Quân

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Băng Vũ Hỏa

13. Tảo Hắc Phong Bạo - Crime Crackdown

Diễn viên: Tôn Hồng Lôi, Trương Nghệ Hưng, Lưu Dịch Quân, Giang Sơ Ảnh

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Tảo Hắc Phong Bạo - Crime Crackdown

14. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

Diễn viên: Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

15. Song Thám

Diễn viên: Đoạn Dịch Hoành, Đại Bằng

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Song Thám

16. Hồi Lang Đình

Diễn viên: Trương Tân Thành, Đặng Gia Giai

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Hồi Lang Đình

17. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

Diễn viên: Tiêu Chiến, Dương Tử

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

18. Nhất Sinh Nhất Thế & Trường An Như Cố

Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế & Trường An Như Cố

19. Lương Ngôn Tả Ý

Diễn viên: La Vân Hi, Trình Tiêu

Danh sách 19 bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 của Tencent: Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân... đều có đủ
Bộ phim Lương Ngôn Tả Ý

Trong số những bộ phim tạm định lên sóng trong quý 3 năm nay, bạn trông chờ bộ phim nào nhất?

Phim Hoa Ngữ cùng những nhân vật phản diện được yêu mến hơn cả chính diện Phim Hoa Ngữ cùng những nhân vật phản diện được yêu mến hơn cả chính diện
Đường Yên khoe ảnh chụp cùng con gái 1 tuổi, hạnh phúc bên La Tấn Đường Yên khoe ảnh chụp cùng con gái 1 tuổi, hạnh phúc bên La Tấn

Hồng Nhung