9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

(TGĐA) - Dưới đây là danh sách 9 bộ phim Hoa ngữ được định sẵn lên sóng trong quý 4 năm 2021 (từ tháng 10 đến tháng 12): Phong khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác, Ai là sát thủ của Triệu Lệ Dĩnh... đụng độ cuối năm. Bạn trông chờ bộ phim nào nhất?

9 cặp đôi chuyển kiếp hot nhất màn ảnh Hoa ngữ: Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc hiển nhiên góp mặt 9 cặp đôi chuyển kiếp hot nhất màn ảnh Hoa ngữ: Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc hiển nhiên góp mặt
4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top 4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top

1. Phong khởi Lạc Dương

Diễn viên: Hoàng Hiên, Tống Thiến, Vương Nhất Bác

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

2. Hồi Lang Đình

Diễn viên: Đặng Gia Giai, Trương Tân Thành

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

3. Ai là sát thủ

Diễn viên: Tiêu Ương, Triệu Lệ Dĩnh

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

4. Bát Giác Đình Mê Vụ

Diễn viên: Đoạn Dịch Hoành, Hách Luy

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

5. Nguyện vọng chí mạng

Diễn viên: Phùng Thiệu Phong, Văn Kỳ, Phạm Thừa Thừa

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

6. Đãi vàng

Diễn viên: Liêu Phàm, Trần Phi Vũ

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

7. Lạp Tội Đồ Giám

Diễn viên: Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

8. Ngũ Hành Thế Gia

Diễn viên: Vương Đại Lục, Nhậm Mẫn

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'

9. Chấp Niệm Như Ảnh

Diễn viên: Cảnh Lạc, Tống Dương

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong quý 4: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác từ bạn thành 'thù'
9 cặp đôi chuyển kiếp hot nhất màn ảnh Hoa ngữ: Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc hiển nhiên góp mặt 9 cặp đôi chuyển kiếp hot nhất màn ảnh Hoa ngữ: Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc hiển nhiên góp mặt
4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top 4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top

Hồng Nhung