Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2

(TGĐA) - Sáng ngày 20/12, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026. PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp.

Hội thảo khoa học toàn quốc 2022: Tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật đi đúng hướng Hội thảo khoa học toàn quốc 2022: Tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật đi đúng hướng

Phát biểu tại kỳ họp thứ hai của Hội đồng PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế cần khắc phục như nhân sự của Hội đồng bị rút gọn chỉ tiêu biên chế, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng còn hạn chế...

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2
PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp.

Bên cạnh những hạn chế, ông cũng chỉ ra những mặt tích cực, cụ thể trong năm 2022 Cơ quan Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Theo đó, năm 2022, Cơ quan Hội đồng đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của năm. Các đơn vị trực thuộc Hội đồng là Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giúp Hội đồng hoạt động có hiệu quả.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2
Quang cảnh cuộc họp

Đáng chú ý đó là ra mắt Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thành công hai hội nghị tập huấn về chủ đề “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh và An Giang; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu trẻ” tại tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia về các hệ giá trị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tại Hà Nam.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu ý kiến thảo luận

Thời gian còn lại trong năm 2022, Hội đồng sẽ tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2021 vào ngày 29/12/2022 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) và sẽ được truyền hình trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Về việc xét hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã tổ chức thẩm định 33 đề cương của 33 tác giả và dự kiến sẽ lựa chọn tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ đối với các tác giả trong tháng 12/2022.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ của hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và nhất là các biện pháp thực hiện. Một số nhiệm vụ được nhất trí triển khai đó là: Tổ chức một hội thảo khoa học toàn quốc; tổ chức hai hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức, phối hợp với các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng triển khai một số cuộc khảo sát và tọa đàm; tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình; tổ chức xét và trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình; tổ chức xét duyệt, ký hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật triển khai trong năm 2023. Dự kiến tổ chức lễ trao tặng thưởng vào tháng 8/2023.

Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện website để cung cấp thông tin Hội đồng và đưa các bài viết tạp chí của Hội đồng lên mạng internet. Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023.

Triển khai thực hiện từ một đến hai đề tài khoa học cấp Ban Đảng sau khi Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng phê duyệt và cấp kinh phí; tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Nhóm chuyên gia nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội thảo khoa học toàn quốc 2022: Tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật đi đúng hướng Hội thảo khoa học toàn quốc 2022: Tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật đi đúng hướng

Hà Thu