Mở Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình năm 2023 tại Nha Trang

(TGĐA) - Nhằm nâng cao chất lượng và số lượng kịch bản phim hoạt hình phục vụ sản xuất phim năm 2024 và 2025, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình năm 2023 tại Nhà sáng tác Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 10 tới.

Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Đà Lạt 2022 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Đà Lạt 2022
Mở trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt năm 2022 Mở trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt năm 2022
Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Đà Lạt tháng 10/2021: Tìm kiếm kịch bản thiết thực! Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Đà Lạt tháng 10/2021: Tìm kiếm kịch bản thiết thực!
Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Tam Đảo 2020 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Tam Đảo 2020
Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Vĩnh Phúc tháng 9/2020 Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Vĩnh Phúc tháng 9/2020

Đối tượng tham gia là các nhà biên kịch và các tác giả yêu thích thể loại phim hoạt hình sẽ gửi kịch bản hoặc đề cương chi tiết (theo yêu cầu của Ban tổ chức) để tham dự Trại. Đề tài bao gồm lịch sử, cổ tích, sự tích, khoa học viễn tưởng, hiện đại, giáo dục kỹ năng sống… Ưu tiên các kịch bản có nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị về lịch sử cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Các kịch bản gửi dự Trại là các sáng tác mới hoặc tác phẩm văn học chuyển thể. Tác giả kịch bản tham dự Trại phải là chủ sở hữu bản quyền đối với kịch bản gửi dự Trại.

Mở Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình năm 2023 tại Nha Trang
Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt năm vừa qua

Về kịch bản, đối với phim hoạt hình ngắn, yêu cầu nộp kịch bản; đối với phim hoạt hình dài, phim truyện hoạt hình, yêu cầu nộp đề cương chi tiết; đối với phim hoạt hình nhiều tập, yêu cầu nộp đề cương tổng thể và kịch bản 1 hoặc 2 tập đầu. Các kịch bản và đề cương kịch bản gửi tham dự Trại phải được trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 và ghi rõ tên tác giả, số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

Trại sáng tác sẽ kéo dài 15 ngày được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Nhà sáng tác Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian nhận kịch bản bắt đầu từ ngày 5/5/2023 đến hết ngày 25/6/2023.

Các tác giả gửi bài theo địa chỉ Email: traisangtackbhh@gmail.com hoặc gửi bản in về Phòng Kịch bản, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, số 7 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 024.37472906).

Hội đồng thẩm định kịch bản sẽ lựa chọn các kịch bản và đề cương kịch bản gửi dự Trại đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu chất lượng mời tác giả tham dự Trại sáng tác. Các tác giả được mời tham dự Trại sáng tác Nha Trang sẽ được Ban tổ chức liên hệ trực tiếp và danh sách được cập nhật vào cuối tháng 8/2023 trên Fanpage: https://www.facebook.com/hoathinh.org.vn

Mở Trại sáng tác kịch bản phim điện ảnh, truyền hình tại Vũng Tàu năm 2023 Mở Trại sáng tác kịch bản phim điện ảnh, truyền hình tại Vũng Tàu năm 2023
Mở trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt năm 2022 Mở trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt năm 2022
Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Đà Lạt tháng 10/2021: Tìm kiếm kịch bản thiết thực! Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Đà Lạt tháng 10/2021: Tìm kiếm kịch bản thiết thực!
Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Vĩnh Phúc tháng 9/2020 Mở trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình tại Vĩnh Phúc tháng 9/2020

P.V