Ra mắt bộ sưu tập ERDEM x H&M

(TGĐA) - Cuối cùng thì những hình ảnh look - book của BST ERDEM x H&M cũng đã chính thức hiện diện!  

Mi Ty