Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'

(TGĐA) - Điểm lại Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất thời gian gần đây khiến khán giả nhất định không thể bỏ lỡ: Hạnh Phúc đến vạn gia vượt mặt Mộng Hoa Lục.

'Tinh Hán Xán Lạn' chính thức định ngày lên sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hẹn gặp khán giả đầu tháng 7 'Tinh Hán Xán Lạn' chính thức định ngày lên sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hẹn gặp khán giả đầu tháng 7
‘Hạnh Phúc đến vạn gia': Lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính, kịch bản được thay đổi đến 5 lần ‘Hạnh Phúc đến vạn gia': Lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính, kịch bản được thay đổi đến 5 lần

No.10: Hoa nở đêm trăng thu

Diễn viên: Bao Thượng Ân, Ngô Sùng Hiên

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Hoa nở đêm trăng thu

No.9: Gặp em cô gái rực rỡ

Diễn viên: Kim Hãn, Trần Kiều Ân

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Gặp em cô gái rực rỡ

No.8: Tháp Thông Thiên

Diễn viên: Tần Tuấn Kiệt, Đặng Gia Giai

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Tháp Thông Thiên

No.7: Hồi Lang Đình

Diễn viên: Trương Tân Thành, Đặng Gia Giai

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Hồi Lang Đình

No.6: Phá sự tinh anh

Diễn viên: Lý Giai Hàng, Trương Nhất Đạc, Thành Quả

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Phá sự tinh anh

No.5: Dáng vẻ nên có của tình yêu

Diễn viên: Angelababy, Lại Quán Lâm

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Dáng vẻ nên có của tình yêu

No.4: Tôi tên Lưu Kim Phượng

Diễn viên: Lạt Mục Dương Tử, Lý Hoành Nghị

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Tôi tên Lưu Kim Phượng

No.3: Tất cả về bác sĩ Đường

Diễn viên: Tần Lam, Ngụy Đại Huân

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Tất cả về bác sĩ Đường

No.2: Mộng Hoa Lục

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Mộng Hoa Lục

No.1: Hạnh Phúc đến vạn gia

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất đầu tháng 7: Bất ngờ với vị trí của 'Hạnh Phúc đến vạn gia'
Bộ phim Hạnh Phúc đến vạn gia
'Tinh Hán Xán Lạn' chính thức định ngày lên sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hẹn gặp khán giả đầu tháng 7 'Tinh Hán Xán Lạn' chính thức định ngày lên sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hẹn gặp khán giả đầu tháng 7
‘Hạnh Phúc đến vạn gia': Lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính, kịch bản được thay đổi đến 5 lần ‘Hạnh Phúc đến vạn gia': Lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính, kịch bản được thay đổi đến 5 lần

Hồng Nhung