Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng

(TGĐA) - Dưới đây là danh sách 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: Ngọc Cốt Dao, Tinh Hán Xán Lạn...

'Chết cười' với màn cosplay thành Ultraman nhảy hiphop của Vương Nhất Bác trên phim trường 'Nhiệt Liệt' 'Chết cười' với màn cosplay thành Ultraman nhảy hiphop của Vương Nhất Bác trên phim trường 'Nhiệt Liệt'
9 phim Hoa ngữ đáng xem nhất nửa đầu năm 2022 do netizen Trung bình chọn: 'Ám Dạ Hành Giả', 'Mộng Hoa Lục'... 9 phim Hoa ngữ đáng xem nhất nửa đầu năm 2022 do netizen Trung bình chọn: 'Ám Dạ Hành Giả', 'Mộng Hoa Lục'...

1. Ngọc Cốt Dao

Diễn viên: Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn

Chỉ số nhiệt độ: 76.60

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Ngọc Cốt Dao

2. Kia vùng biển trong mơ

Diễn viên: Tiêu Chiến, Lý Thấm

Chỉ số nhiệt độ: 59.02

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Kia vùng biển trong mơ

3. Trường Tương Tư

Diễn viên: Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ

Chỉ số nhiệt độ: 53.03

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Trường Tương Tư

4. Công tố tinh anh

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ

Chỉ số nhiệt độ: 41.89

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng

5. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Diễn viên: Ngu Thư Hân, Hứa Khải

Chỉ số nhiệt độ: 38.60

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

6. Ai cũng biết em yêu anh

Diễn viên: Tống Thiến, Hứa Ngụy Châu

Chỉ số nhiệt độ: 31.68

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Ai cũng biết em yêu anh

7. Tam Thể

Diễn viên: Trương Lỗ Nhất, Vu Hòa Vỹ, Trần Cẩn, Vương Tử Văn

Chỉ số nhiệt độ: 31.20

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Tam Thể

8. Hoan Lạc Tụng 3

Diễn viên: Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Giai Ninh, Trương Tuệ Văn, Tôn Thiên

Chỉ số nhiệt độ: 30.28

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Hoan Lạc Tụng 3

9. Tân Tiên Kiếm 1

Diễn viên: Lưu Vũ Trạch, Hoàng Dương Điềm Điềm

Chỉ số nhiệt độ: 28.29

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Tân Tiên Kiếm 1

10. Tinh Hán Xán Lạn

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi

Chỉ số nhiệt độ: 27.87

Top 10 bộ phim Hoa ngữ hot nhất toàn mạng nửa đầu năm 2022 của Tencent: 'Ngọc Cốt Dao' đầu bảng
Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn
'Chết cười' với màn cosplay thành Ultraman nhảy hiphop của Vương Nhất Bác trên phim trường 'Nhiệt Liệt' 'Chết cười' với màn cosplay thành Ultraman nhảy hiphop của Vương Nhất Bác trên phim trường 'Nhiệt Liệt'
9 phim Hoa ngữ đáng xem nhất nửa đầu năm 2022 do netizen Trung bình chọn: 'Ám Dạ Hành Giả', 'Mộng Hoa Lục'... 9 phim Hoa ngữ đáng xem nhất nửa đầu năm 2022 do netizen Trung bình chọn: 'Ám Dạ Hành Giả', 'Mộng Hoa Lục'...

Hồng Nhung