70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới

(TGĐA) - Sáng 15/3/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ Kỷ niệm trọng thể 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Cục Điện ảnh và Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức một số hoạt động nhằm ôn nhắc lịch sử vẻ vang của Điện ảnh cách mạng và khích lệ người làm công tác điện ảnh vững bước vào thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Điện ảnh Cách mạng Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh với Điện ảnh Cách mạng Việt Nam
Nhân 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam: Nhìn lại những dấu mốc không quên Nhân 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam: Nhìn lại những dấu mốc không quên

Buổi lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư rung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành, các nhà điện ảnh lão thành từng là phóng viên chiến trường và đại diện các thế hệ người làm công tác điện ảnh các thời kỳ.

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới

Từ sau mốc thời gian, ngày 15/3/1953 tại thôn Bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ATK chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, chính thức khai sinh Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Cách mạng Việt Nam. Đến nay Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đi qua chặng đường dài 70 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Hơn nửa thế kỷ qua, lớp lớp nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh Việt Nam đã hết lòng phụng sự lý tưởng của Đảng và lợi ích của dân tộc, góp phần tích cực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều nghệ sĩ, chiến sĩ điện ảnh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường để lại hình ảnh sáng ngời về người nghệ sĩ - chiến sĩ cách mạng. Điện ảnh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng với sự nghiệp cách mạng và có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền văn học nghệ thuật nước nhà; từng bước xác lập được vị thế trong đời sống văn học - nghệ thuật đất nước và tạo nên vị thế của Điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế về một nền điện ảnh tiên tiến, nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc.

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam

Trong bước chuyển của nền kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng; Điện ảnh Việt Nam đang thích ứng và nỗ lực huy động tiềm năng sáng tạo của đội ngũ, tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội để cùng sự hỗ trợ của Nhà nước phấn đấu xây dựng nền Công nghiệp điện ảnh Việt Nam đáp ứng yêu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh và ngày càng cao của công chúng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tựu to lớn của Điện ảnh cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh: Kể từ dấu mốc lịch sử ngày 15/3/1953, ngành Điện ảnh Việt Nam ra đời, phụng sự lý tưởng của Đảng, của cách mạng và gắn bó mật thiết với nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng và nền văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời đã xác lập nên vị thế của một nền điện ảnh tiến bộ, nhân văn, đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và vì lẽ sống cao đẹp của con người.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá: "Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng, trong đó có điện ảnh. Với mục tiêu xây dựng Điện ảnh Việt Nam theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên tinh thần quán triệt đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, tôi đề nghị ngành điện ảnh cần tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác quản lý nhà nước cũng như công tác hội, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên".

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo từng bước tiếp theo của Điện ảnh Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Hội Điện ảnh Việt Nam cần làm tốt vai trò phản biện xã hội, có ý kiến với các cơ quan quản lý để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành điện ảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển khai thực hiện Luật Điện ảnh, đồng thời thực hiện tốt Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh nhằm xây dựng, phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại, đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
PGS.TS.Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu lễ khai mạc Lễ Kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta. Trong dòng chảy 70 năm, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công của những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng vừa mang giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật và thấm đẫm niềm tự hào dân tộc, vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Thay mặt cho các nghệ sĩ điện ảnh phát biểu cảm nhận nhân ngày kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng, NSND Trà Giang xúc động chia sẻ: Cách đây 60 năm, bà rất vinh hạnh được gặp Bác Hồ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) trong một lần tham dự Đại hội Văn nghệ Toàn Quốc tại Nhà hát Lớn. NSND Trà Giang mong ở giai đoạn này, Đảng và Nhà Nước quan tâm cụ thể, tạo điều kiện cho các Văn - Nghệ sĩ khắc phục được khó khăn để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân cả nước.

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
NSND Trà Giang xúc động chia sẻ
70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh thay mặt các Nghệ sĩ, các Nhà sản xuất, Nhà phát hành... xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn để xây dựng, phát triển nền Công nghiệp Điện ảnh Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, tiến tiến và nhân văn, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam thay mặt Nghệ sĩ người làm công tác Điện ảnh cả nước, phát biểu, bày tỏ quyết tâm của đội ngũ, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang chờ đợi đội ngũ người làm công tác điện ảnh Việt Nam và toàn ngành điện ảnh phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước để đưa Điện ảnh nước nhà và phát triển bền vững; phấn đấu làm nên những tác phẩm lớn xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người, văn hóa Việt Nam và góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại sự kiện được PV của Thế giới điện ảnh ghi lại:

70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới
70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước vào giai đoạn mới

Kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam, Cục Điện ảnh và Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức một số hoạt động nhằm ôn nhắc lịch sử vẻ vang của Điện ảnh cách mạng và khích lệ người làm công tác điện ảnh vững bước vào thời kỳ phát triển mới.

Cụ thể, trong tháng 2/2023 Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trên phạm vi cả nước Tuần phim chào mừng 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam giới thiệu tới công cúng nhiều tác phẩm mới, trong đó có nhiều phim truyện, tài liệu về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng. Cục Điện ảnh cũng chủ trì biên soạn, ấn hành cuốn Kỷ yếu 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (1953 - 2023) - Hệ thống tổ chức ngành điện ảnh làm món quà ý nghĩa dành tặng các nhà điện ảnh và những ai quan tâm, yêu mến Điện ảnh Việt Nam.

Vào ngày 14/3 Hội Điện ảnh, Hội Nhiếp ảnh, Cục Điện ảnh và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng tổ chức chuyến đi cho các đại biểu, nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh, nhiếp ảnh về thăm khu di tích Điện ảnh Đồi Cọ và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyễn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành.

Tạp chí Thế giới Điện ảnh của Hội Điện ảnh cũng xuất bản số đặc biệt về 70 năm Điện ảnh cách mạng. Cùng với đó, các chi hội cơ sở của Hội tổ chức những cuộc gặp mặt với các nhà điện ảnh lão thành, chiếu một số phim truyện, tài liệu, hoạt hình tiêu biểu các thời kỳ do Trung ương Hội cung cấp.

Nhân 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam: Nhìn lại những dấu mốc không quên Nhân 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam: Nhìn lại những dấu mốc không quên
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Nhật Loan - Ảnh: Thùy Linh