9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

(TGĐA) - Dưới đây là danh sách 9 bộ phim Hoa ngữ được lên sóng trong tháng 9 này. Bạn trông đợi nhất bộ phim nào?

4 bộ phim cổ trang đỉnh cao của Nhậm Gia Luân, khán giả nhất định không được bỏ qua 4 bộ phim cổ trang đỉnh cao của Nhậm Gia Luân, khán giả nhất định không được bỏ qua
4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top 4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top
4 bộ phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất quý 3, bị cho là 'rác phẩm' không đáng xem 4 bộ phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất quý 3, bị cho là 'rác phẩm' không đáng xem

1. Quân Cửu Linh

Diễn viên: Bành Tiểu Nhiễm, Kim Hãn.

Ngày lên sóng: ngày 7 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

2. Song Diện Thần Thám

Diễn viên: Lâm Vũ Thân, Lưu Di Đồng.

Ngày lên sóng: ngày 7 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

3. Hào quang

Diễn viên: Trương Tân Thành, Thái Văn Tịnh.

Ngày lên sóng: ngày 8 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ
9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

4. Xin chào kiểm sát viên

Diễn viên: Tôn Di, Trương Hạo Duy.

Ngày lên sóng: ngày 8 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

5. Song Sênh

Diễn viên: Đoạn Dịch Hoành, Đại Bằng.

Ngày lên sóng: ngày 9 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

6. Lập trình viên siêu đáng yêu

Diễn viên: Hình Chiêu Lâm, Chúc Tự Đan.

Ngày lên sóng: ngày 10 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

7. Khải Hàng: Khi gió nổi lên

Diễn viên: Ngô Lỗi, Hầu Minh Hạo.

Ngày lên sóng: ngày 14 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

8. Tiểu ca ca đối diện nhà tôi

Diễn viên: Triệu Dịch Khâm, Đinh Nhất Nhất.

Ngày lên sóng: ngày 16 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ

9. Lương Ngôn Tả Ý

Diễn viên: La Vân Hi, Trình Tiêu.

Ngày lên sóng: ngày 22 tháng 9.

9 bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9: Ngô Lỗi, La Vân Hi, Trương Tân Thành... đều có đủ
4 bộ phim cổ trang đỉnh cao của Nhậm Gia Luân, khán giả nhất định không được bỏ qua 4 bộ phim cổ trang đỉnh cao của Nhậm Gia Luân, khán giả nhất định không được bỏ qua
4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top 4 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất trong tháng 8: 'Dữ Quân Ca' dở ẹc vẫn đứng top
4 bộ phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất quý 3, bị cho là 'rác phẩm' không đáng xem 4 bộ phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất quý 3, bị cho là 'rác phẩm' không đáng xem

Hồng Nhung