Điểm Douban của 12 phim cổ trang lên sóng năm nay: Duy nhất một bộ trên 7 điểm

(TGĐA) - Dưới đây là tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay, bạn đã xem qua những bộ nào?

'Hộc Châu Phu Nhân' bị chính biên kịch chửi 'te tua', chỉ chăm chăm push couple phụ? 'Hộc Châu Phu Nhân' bị chính biên kịch chửi 'te tua', chỉ chăm chăm push couple phụ?
5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent 3 năm qua: 'Minh Lan Truyện', 'Trần Tình Lệnh', 'Cá mực hầm mật'... có đủ 5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent 3 năm qua: 'Minh Lan Truyện', 'Trần Tình Lệnh', 'Cá mực hầm mật'... có đủ

1. Sáng như trong mây

Diễn viên: Trương Chỉ Khê, Đồng Mộng Thực

Điểm Douban: 2.8

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

2. Ngộ Long

Diễn viên: Vương Hạc Đệ, Chúc Tử Đan

Điểm Douban: 3.5

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

3. Gia Nam Truyện

Diễn viên: Tăng Thuấn Hy, Cúc Tịnh Y

Điểm Douban: 3.7

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

4. Phong khởi Nghê Thường

Diễn viên: Hứa Ngụy Châu, Cổ Lực Na Trát

Điểm Douban: 4.1

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

5. Dữ Quân Ca

Diễn viên: Thành Nghị, Trương Dư Hi

Điểm Douban: 4.4

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

6. Hộc Châu Phu Nhân

Diễn viên: Trần Vỹ Đình, Dương Mịch

Điểm Douban: 4.9

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

7. Nhạn Quy Tây Song Nguyệt

Diễn viên: Tăng Thuấn Hy, Lương Khiết

Điểm Douban: 5.0

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

8. Đương Gia Chủ Mẫu

Diễn viên: Tưởng Cần Cần, Trương Huệ Văn, Dương Dung

Điểm Douban: 5.1

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

9. Thiên Cổ Quyết Trần

Diễn viên: Hứa Khải, Châu Đông Vũ

Điểm Douban: 5.3

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

10. Trường Ca Hành

Diễn viên: Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba

Điểm Douban: 5.8

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

11. Ở rể

Diễn viên: Quách Kỳ Lân, Tống Dật

Điểm Douban: 6.3

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

12. Châu Sinh Như Cố

Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc

Điểm Douban: 7.2

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là năm 2021 kết thúc, tính đến thời điểm hiện tại, phim cổ trang Hoa ngữ vẫn chưa có nhiều bứt phá. Trong số 12 bộ phim kể trên, chỉ có 6 bộ phim có điểm Douban trên 6, trong đó duy chỉ có Châu Sinh Như Cố là vượt mức 7 điểm.

Tổng hợp điểm Douban của 12 bộ phim cổ trang lên sóng trong năm nay: Chỉ có duy nhất một bộ trên 7 điểm
'Hộc Châu Phu Nhân' bị chính biên kịch chửi 'te tua', chỉ chăm chăm push couple phụ? 'Hộc Châu Phu Nhân' bị chính biên kịch chửi 'te tua', chỉ chăm chăm push couple phụ?
5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent 3 năm qua: 'Minh Lan Truyện', 'Trần Tình Lệnh', 'Cá mực hầm mật'... có đủ 5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất của Tencent 3 năm qua: 'Minh Lan Truyện', 'Trần Tình Lệnh', 'Cá mực hầm mật'... có đủ

Hồng Nhung