Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần

(TGĐA) - Hạ tiên sinh lưu luyến không quên đã góp phần khiến cho Hồ Ý Hoàn và Ngụy Triết Minh nâng tầm tên tuổi, đến gần hơn với công chúng.

'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' chưa kịp kết thúc, Ngụy Triết Minh đã vội vã chạy theo 'tình mới' Hứa Giai Kỳ 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' chưa kịp kết thúc, Ngụy Triết Minh đã vội vã chạy theo 'tình mới' Hứa Giai Kỳ
'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' tiếp tục đem về lượt xem kỷ lục những tập cuối 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' tiếp tục đem về lượt xem kỷ lục những tập cuối

Hạ tiên sinh lưu luyến không quên - chú ngựa ô của mùa phim ngôn tình năm nay đã góp phần khiến tên tuổi của hai ngôi sao Ngụy Triết Minh và Hồ Ý Hoàn đến gần hơn với công chúng và góp mặt vào bảng xếp hạng Những ngôi sao có năng lượng tuyệt vời nhất tuần thứ 30 của năm 2021:

Cùng xem những cái tên còn lại là ai?

Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Tống Thiến
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Trình Tiêu
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Ngụy Triết Minh
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Châu Vũ Đồng
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Âu Hào
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Hồ Ý Hoàn
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Vương Ngạn Lâm
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Trương Huệ Văn
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Lưu Học Nghĩa
Hai ngôi sao của 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' leo top lưu lượng trong tuần
Lý Khê Nhuế
'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' chưa kịp kết thúc, Ngụy Triết Minh đã vội vã chạy theo 'tình mới' Hứa Giai Kỳ 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' chưa kịp kết thúc, Ngụy Triết Minh đã vội vã chạy theo 'tình mới' Hứa Giai Kỳ
'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' tiếp tục đem về lượt xem kỷ lục những tập cuối 'Hạ tiên sinh lưu luyến không quên' tiếp tục đem về lượt xem kỷ lục những tập cuối

P.V