Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất

(TGĐA) - Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bàn thảo về chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2017 của Hội đồng. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 chủ trì hội nghị.

hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lý luận – phê bình phim của chuyên gia Điện ảnh Hàn Quốc
hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam
hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat

Phát biểu khai mạc kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận về 10 nội dung trọng tâm trong dự thảo Chương trình hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 và của năm 2017. Trong đó, tập trung cao cho việc xây dựng và thực hiện Đề án “Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới văn học, nghệ thuật (1986-2016)”; Triển khai kết quả Đề án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước (Giai đoạn 1) “Lý luận văn nghệ Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển” để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án; chuẩn bị cho Hội thảo khoa học toàn quốc của Hội đồng năm 2017; tổ chức các lớp tập huấn cho các văn nghệ sĩ, giới nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức Hội nghị báo chí thông tin, quảng bá về văn học, nghệ thuật; xét tặng thưởng, xét hỗ trợ công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật 2 năm 2015-2017. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, các ý kiến cần làm rõ tính chất phù hợp, khả thi của các nội dung đã được xác định, từ đó kiến nghị điều chỉnh hoặc bổ sung các nội dung cần thiết khác.

hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Đối với từng nội dung cụ thể, đề nghị các đồng chí thảo luận, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị lộ trình và những giải pháp thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở thảo luận về chương trình toàn khóa, đề nghị các đồng chí cho ý kiến về các nội dung công việc Hội đồng sẽ triển khai thực hiện trong năm 2017. Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc dự kiến triển khai là tương đối lớn, trong khi hầu hết các thành viên của Hội đồng phải hoạt động kiêm nhiệm, công việc bộn bề. Nếu mỗi người trong chúng ta không nêu cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sắp xếp công việc một cách hợp lý, sẽ khó hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng những nội dung được chuẩn bị và đưa ra thảo luận trong Kỳ họp thứ nhất này là những vấn đề lớn, quan trọng, đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016-2021. Việc xác định đúng và trúng các nội dung trọng tâm toàn khóa sẽ góp phần giúp Hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Kỳ họp thứ nhất này, Thường trực Hội đồng đã trình bày chương trình hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng và bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn.

hoi dong ly luan phe binh van hoc nghe thuat trung uong nhiem ky 2016 2021 to chuc ky hop thu nhat Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

(TGĐA) - Chiều qua 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ...

Thúy Phương