Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa

(TGĐA) - Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã phối hợp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lớp bồi dưỡng với chủ đề: “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” tại tỉnh Thanh Hóa.

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI khu vực phía Bắc với số lượng hội viên đông đảo Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI khu vực phía Bắc với số lượng hội viên đông đảo
Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2

Trong buổi Khai mạc, học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh/ Thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật… đã được lắng nghe chuyên đề đầu tiên: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”, được báo cáo và chủ trì trao đổi bởi PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã trình bày rằng: “Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) được các nhà chính tri, giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử lúc đó và sau này ví như là tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa theo chủ nghĩa Marx; định hình những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và được bổ sung, phát triển trong nhiều năm tiếp theo. 80 năm qua, từ điểm tựa vững chắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam, nền văn hóa, nền văn nghệ nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với nhiều nước...".

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi Khai mạc
Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi Khai mạc

Trong 5 ngày (11 – 15/6), học viên còn được tiếp cận những chuyên đề khác, trong đó có “Xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam – kết hợp tinh thần dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý” được báo cáo và chủ trì trao đổi bởi T.S Ngô Phương Lan – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam & đạo diễn Hà Lệ Diễm (phim Những đứa trẻ trong sương – Giải phim châu Á hay nhất Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng).

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa
Từ trái qua, PGS.TS Trần Khánh Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; T.S Ngô Phương Lan - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam; TS. Bùi Thế Đức - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngoài ra còn có chuyên đề: “Cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thông” được báo cáo và chủ trì trao đổi bởi PGS.TS Trần Khánh Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; “Thị hiếu thẩm mỹ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay” được chủ trì trao đổi bởi nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Thảo & TS. NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải Lương Việt Nam.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa
Toàn cảnh buổi Khai mạc
Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI khu vực phía Bắc với số lượng hội viên đông đảo Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI khu vực phía Bắc với số lượng hội viên đông đảo
Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2

PV