Kết quả: Xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về văn học, nghệ thuật năm 2021(điện ảnh, phim truyền hình)

(TGĐA) - Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021, Hướng dẫn của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp ngày 18/11/2020; Hội Điện ảnh Việt Nam đã triển khai công tác xét tặng GTHCM, GTNN cho các tác giả là hội viên đã đăng ký xét tặng giải thưởng đợt năm 2021 theo đúng quy trình.

ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh 'Siêu thủ lĩnh': Thí sinh nhớ vanh vách các hoạt động, sự kiện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh Quy trình xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về văn học, nghệ thuật năm 2021

KẾT QUẢ

Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, “Giải thưởng Nhà nước”

về văn học, nghệ thuật năm 2021(lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình)

STT

Tác giả

Kết quả thẩm định

Ghi chú

Số phiếu bầu “đạt”

Tỷ lệ %

  1. GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1

Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh

8/9

88,8%

Đạt

2

Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy

8/9

88,8%

Đạt

  1. GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

1

Đạo diễn, NSƯT Lý Thái Bảo

9/9

100%

Đạt

2

Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng

9/9

100%

Đạt

3

Đạo diễn, NSND Phạm Thanh Phong

9/9

100%

Đạt

4

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Đức Việt

9/9

100%

Đạt

5

Đạo diễn, NSƯT Lê Đình Lâm

(Lê Lâm, Song Mộc)

9/9

100%

Đạt

6

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Gia Định (Hoàng Yến)

9/9

100%

Đạt

7

Đạo diễn, NSND Vũ Thị Lệ Mỹ

9/9

100%

Đạt

8

Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương

9/9

100%

Đạt

9

Đạo diễn, NSND Nguyễn Thước

9/9

100%

Đạt

10

Đạo diễn, NSND Nguyễn Hoàng Lâm

9/9

100%

Đạt

11

Đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ

9/9

100%

Đạt

12

Đạo diễn, NSND Nguyễn Sỹ Chung

9/9

100%

Đạt

13

Đạo diễn, NSND Phạm Ngọc Tuấn

9/9

100%

Đạt

14

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Lê Văn

8/9

88,8%

Đạt

15

Đạo diễn, NSƯT Phùng Đệ

8/9

88,8%

Đạt

16

Biên kịch Phạm Sông Đông

9/9

100%

Đạt

17

Biên kịch Phạm Thùy Nhân

9/9

100%

Đạt

18

Biên kịch Nguyễn Thu Tuyết

9/9

100%

Đạt

19

Biên kịch Nguyễn Thu Dung

9/9

100%

Đạt

20

Biên kịch Phan Thanh Tú

8/9

88,8%

Đạt

21

Biên kịch Đinh Thiên Phúc

(Đinh Văn Phúc)

8/9

88,8%

Đạt

22

Biên kịch Đoàn Minh Tuấn

9/9

100%

Đạt

23

PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú

9/9

100%

Đạt

1

Đạo diễn, NSND Lê Thị Bằng Hương (Việt Hương)

6/9

66,6%

Không đạt

2

PGS.TS Vũ Ngọc Thanh

6/9

66,6%

Không đạt

3

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc

3/9

33,3%

Không đạt

4

Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Mười

3/9

33,3%

Không đạt

5

Đạo diễn, NSND Lưu Văn Quỳ

2/9

22,2%

Không đạt

6

Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải

2/9

22,2%

Không đạt

7

Đạo diễn Nguyễn Trọng Hải

2/9

22,2%

Không đạt

8

Biên kịch Đinh Văn Tiếp (Đinh Tiếp)

2/9

22,2%

Không đạt

9

Biên kịch Vũ Kênh

(Vũ Mạnh Tư, Gia Vũ)

1/9

11,1%

Không đạt

10

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Quang Vinh

1/9

11,1%

Không đạt

11

Đạo diễn, NSƯT Cổ Trường Sinh

1/9

11,1%

Không đạt

12

NSND Đỗ Phương Toàn (Đoàn Quốc)

1/9

11,1%

Không đạt (Không phải đối tượng tác giả)

13

Nhà quay phim Đào Quang Tuệ

0/9

0 %

Không đạt

(Không phải đối tượng tác giả)

14

Nhà quay phim Nguyễn Văn Nẫm

0/9

0 %

Không đạt

(Không phải đối tượng tác giả)

ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh
Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh
ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh
Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy
ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh
Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng
ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh 'Siêu thủ lĩnh': Thí sinh nhớ vanh vách các hoạt động, sự kiện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
ket qua xet tang giai thuong ho chi minh giai thuong nha nuoc ve van hoc nghe thuat nam 2021dien anh phim truyen hinh Quy trình xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về văn học, nghệ thuật năm 2021

P.V