Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

(TGĐA) - Chiều ngày 15/3/2023, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, TP. Hà Nội.

Chuyến hành hương về nguồn của cán bộ ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Chuyến hành hương về nguồn của cán bộ ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh
Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 tại Hà Nội Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 tại Hà Nội

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/3/1953, tại Khu Đồi Cọ thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam ngày nay. Có thể nói rằng ngày 15/3/1953 là một mốc son của Nhiếp ảnh Cách mạng Việt Nam để nhiếp ảnh phát triển mạnh theo định hướng của Chính phủ, còn thực chất nhiếp ảnh cách mạng ra đời sớm hơn nhiều.

Tháng 11/1949 Hội nghị đầu tiên của các nhà nhiếp ảnh tại chiến khu Việt Bắc thành lập Đoàn Nhiếp ảnh kháng chiến. Năm 1950 Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập Phòng Điện ảnh Nhiếp ảnh.

Vào thời điểm chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, nhận rõ tầm quan trọng của nhiếp ảnh và điện ảnh trong công tác tuyên truyền phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 147/SL nhằm đưa ngành nhiếp ảnh và điện ảnh thiết thực phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đồng thời nó cũng khẳng định những đóng góp của nhiếp ảnh cách mạng từ tháng Tám năm 1945 tới thời điểm đó. Với đặc thù của nhiếp ảnh là nhạy cảm với những vấn đề thời sự, nhiếp ảnh đã tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng. Nhiếp ảnh đã góp phần động viên, cổ vũ người dân tham gia vào việc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thống nhất, nhiếp ảnh tiếp tục nhiệm vụ này để lại những hình ảnh mang tính văn hóa tiêu biểu cho lịch sử. Đó là tài sản vô giá cho hậu thế.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam
Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Thực hiện sứ mệnh đó Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng đang tích cực đổi mới, tiếp cận gần công chúng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của Nhân dân. Việc hàng chục nhà nhiếp ảnh được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh là minh chứng tốt đẹp cho những thành tựu của nhiếp ảnh trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng tích cực mở các cuộc thi ảnh khu vực, quốc gia, quốc tế, cũng như khuyến khích hội viên tham gia vào các cuộc thi ảnh quốc tế mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút công chúng của nhiếp ảnh, giúp Nhân dân ta hiểu biết hơn về thế giới. Nhiếp ảnh đã sử dụng lợi thế của mình là ghi chép trực tiếp mang tính tài liệu tham gia vào mặt trận đấu tranh tuyên truyền và giáo dục văn hóa cho Nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Nhìn chung, trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ống kính của các nhà nhiếp ảnh đã để lại một pho sử bằng ảnh quý giá, đầy tự hào về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới đi lên của đất nước. Hàng nghìn nghệ sĩ và các nhà hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, từ thế hệ các nhà nhiếp ảnh lão thành, các nghệ sĩ - phóng viên chiến trường và thế hệ các nhà nhiếp ảnh trong thời kỳ đổi mới đã dành trọn tâm huyết, tài năng, trí tuệ xây dựng nền Nhiếp ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hàng chục tác giả đã được trao tặng phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh. Hàng nghìn tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đã được trao giải thưởng cao tại các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò của Nhiếp ảnh trong đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời xác lập vị trí của nhiếp ảnh Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam
Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Đến nay Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có hơn 1.000 hội viên ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là lực lượng nòng cốt trong sáng tác, triển lãm, quảng bá hình ảnh Việt Nam cho công chúng trong nước và ra thế giới.

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trọng thể, ôn lại chặng đường vẻ vang của Nhiếp ảnh, tri ân các thế hệ những nhà nhiếp ảnh đi trước đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhiếp ảnh Việt Nam. Đồng thời nhìn nhận đánh giá lại chặng đường và những bước tiến dài vượt bậc khi mà vị thế của nền nhiếp ảnh Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Mặc dù còn những bất cập, nhưng chặng đường nhiếp ảnh Việt Nam đã đi qua rất đáng tự hào. Đây cũng là dịp để đúc kết kinh nghiệm, giúp nhà quản lý, những người hoạt động nhiếp ảnh sáng tạo hơn nữa. Nhiếp ảnh đã, đang và sẽ góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước ngày càng phát triển “Vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tôn vinh các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng lập, NSNA tiền bối, NSNA trên 40 tuổi hội, các nhà nhiếp ảnh tham gia 2 cuộc kháng chiến, những tài năng nghệ thuật, những người có cống hiến đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam; đồng thời cũng tổ chức khen thưởng những NSNA đã và đang tích cực hoạt động vì sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam
Chuyến hành hương về nguồn của cán bộ ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Chuyến hành hương về nguồn của cán bộ ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh
Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 tại Hà Nội Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 tại Hà Nội

P.V