Mở Trại sáng tác Tam Đảo và Nha Trang năm 2020

(TGĐA) - Nhằm nâng cao chất lượng sáng tác kịch bản phim điện ảnh - truyền hình và công trình nghiên cứu - lý luận - phê bình điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác Tam Đảo & Nha Trang trong năm 2020.

mo trai sang tac tam dao va nha trang nam 2020 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Đà Lạt 2019
mo trai sang tac tam dao va nha trang nam 2020 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản quân đội 2019

Đối tượng tham gia gồm các nhà biên kịch, đạo diễn hiện đang công tác trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, ưu tiên cho văn nghệ sĩ trẻ, văn nghệ sĩ nữ và văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số có đề cương, đề tài phù hợp.

mo trai sang tac tam dao va nha trang nam 2020

Thời gian dự kiến tổ chức Trại sáng tác Tam Đảo vào tháng 5/2020, thời hạn nhận đề cương trước ngày 31/3/2020 và thời gian dự kiến mở Trại sáng tác Nha Trang vào tháng 9/2020, thời hạn nhận đề cương trước ngày 15/7/2020.

Hội đồng thẩm định kịch bản của Hội sẽ lựa chọn các đề cương đáo ưng được yêu cầu về chất lượng, đăng ký dự Trại đúng thời gian quy định để mời tác giả tham dự các trại sáng tác.

Lưu ý các đề cương được đánh máy trên khổ giấy A4, cỡ chứ 14, photo thành 05 bản và gửi về Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, điện thoại: 024.39434167 - 3.9437504, Email: hdavph@gmail.com.

mo trai sang tac tam dao va nha trang nam 2020 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản phim Hoạt hình Đà Lạt 2019
mo trai sang tac tam dao va nha trang nam 2020 Khai mạc Trại sáng tác kịch bản quân đội 2019

P.V