Xét chọn giải thưởng cho các tác phẩm về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' đợt II

(TGĐA) - Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiến hành xét sơ thẩm (đợt II) Giải thưởng cho các tác phẩm của tập thể, cá nhân và hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018 - 2020 để trình Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các tác phẩm xứng đáng.    

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh dot ii Việc làm phim ở Việt Nam đang gặp nhiều thách thức
xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh dot ii Xét chọn giải thưởng cho các tác phẩm về chủ đề 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

Các tác phẩm dự sơ thẩm gồm phim điện ảnh và phim truyền hình (không nhận kịch bản) các thể loại về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có giấy phép phổ biến, phát hành, phát sóng của cơ quan có thẩm quyền từ 15/5/2015 đến 30/12/2019 và không bị tranh chấp về bản quyền.

So với đợt xét giải lần I (2015 - 2017), Giải thưởng lần này mở rộng chủ đề của tác phẩm tham dự: từ đề cập lĩnh vực rộng lớn như hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đến phản ánh cụ thể những tấm gương người tốt, việc tốt “làm theo lời Bác”, tạo nên ảnh hưởng xã hội tích cực...

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh dot ii
Cảnh trong phim Thầu Chín ở Xiêm

Tác phẩm thực hiện từ tháng 5/2015 đã tham dự Giải thưởng đợt I (Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết và trao giải thưởng vào ngày 13/5/2018) thì không gửi lại xét chọn đợt này.

Đối tượng tham dự gồm tập thể (đơn vị sản xuất hoặc chủ sở hữu tác phẩm) và cá nhân là đạo diễn của phim.

Hồ sơ tác phẩm gửi dự xét sơ thẩm của Hội bao gồm: Bản đăng ký (công văn đăng ký) tác phẩm dự sơ thẩm; trong đó nêu đầy đủ thông tin về: tên tác phẩm, thể loại, số phút, đơn vị sản xuất, thời gian cấp phép phổ biến, tên đạo diễn / đồng đạo diễn (cả tên khai sinh và bút danh), địa chỉ, số điện thoại của đơn vị sản xuất và đạo diễn phim, tóm tắt nội dung phim; Bản sao Giấy phép / Quyết định phổ biến, phát hành, phát sóng phim của cơ quan thẩm quyền; Mỗi tác phẩm gửi 01 ổ cứng USB / hoặc đĩa hình DVD chất lượng cao.

Thời gian gửi hồ sơ tác phẩm dự xét sơ thẩm trước 31/12/2019 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh dot ii Việc làm phim ở Việt Nam đang gặp nhiều thách thức
xet chon giai thuong cho cac tac pham ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh dot ii Xét chọn giải thưởng cho các tác phẩm về chủ đề 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

P.V