Phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản 'Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam' với giải thưởng hấp dẫn

(TGĐA) - Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023 - 2024 hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), được Cục Điện ảnh phối hợp với Hội Điện ảnh phát động với giải thưởng hấp dẫn.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phản hồi về việc 300 phim nhựa bị hư hỏng nặng Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phản hồi về việc 300 phim nhựa bị hư hỏng nặng
'Chợ dự án phim 2022': Cơ hội vàng cho các đạo diễn 'thiếu vốn' 'Chợ dự án phim 2022': Cơ hội vàng cho các đạo diễn 'thiếu vốn'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam mới đây tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030)”.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu hướng đến “Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030)” có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện. Ngoài ra còn mang mục đích tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản 'Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam' với giải thưởng hấp dẫn
Toàn cảnh Lễ phát động

Đối tượng tham dự là các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi.

Các tác giả quan tâm đặc biệt lưu ý về yêu cầu của cuộc thi như sau:

Yêu cầu chung:

- Kịch bản là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình, các Bộ, Ban, ngành; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim;

- Kịch bản phim tài liệu đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 30 phút đến 45 phút và kịch bản phim truyện đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 90 phút đến 120 phút

Về nội dung:

- Kịch bản có đề tài, nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030);

- Nội dung kịch bản phản ánh một cách toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân;

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kịch bản dự thi:

- Kịch bản hoàn chỉnh được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14 đến 16, có đánh số trang, số phân đoạn;

- Các văn bản khác kèm theo:

+ Giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, chủ đề tư tưởng, thông điệp kịch bản;

+ Giới thiệu hệ thống nhân vật của kịch bản;

+ Tóm tắt ngắn gọn nội dung kịch bản không quá 500 từ;

+ Trình bày phương án sản xuất (nếu có);

+ Văn bản cam kết kịch bản gửi tham dự cuộc thi là sáng tác mới của chính tác giả.

+ Văn bản đồng ý cho phép sử dụng nguyên tác đối với kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học, sân khấu hoặc hình thức nghệ thuật khác; đồng ý cho phép của chủ sở hữu, người được uỷ quyền hợp pháp, người đại diện theo pháp luật đối với ý tưởng, tác phẩm được sử dụng; đồng ý cho phép của đồng tác giả có liên quan đến kịch bản dự thi.

- Lưu ý: Trang bìa kịch bản ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), địa chỉ, số điện thoại và Email liên hệ.

+ Ngoài phong bì ghi rõ Kịch bản tham dự Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030)”.

Thời gian nhận kịch bản và chấm giải:

- Thời gian nhận kịch bản: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện);

- Vòng Sơ khảo: Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/7/2024;

- Vòng Chung khảo: Từ ngày 30/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024;

Cơ cấu giải thưởng

- Phim truyện

01 giải nhất: mỗi giải 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng);

02 giải nhì: mỗi giải 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng);

02 giải ba: mỗi giải 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Phim tài liệu

01 giải nhất: mỗi giải 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng);

02 giải nhì: mỗi giải 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng);

02 giải ba: mỗi giải 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

* Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi trên cơ sở thực tế chất lượng kịch bản dự thi

Phim tài liệu ‘Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình’ chiếu mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Phim tài liệu ‘Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình’ chiếu mừng 93 năm ngày thành lập Đảng
Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phản hồi về việc 300 phim nhựa bị hư hỏng nặng Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phản hồi về việc 300 phim nhựa bị hư hỏng nặng

Vũ Anh