Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam' và giải phóng miền Nam

(TGĐA) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Kỷ niệm 60 năm truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960 - 17/8/2020): Những nghệ sỹ - chiến sỹ anh hùng! Kỷ niệm 60 năm truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960 - 17/8/2020): Những nghệ sỹ - chiến sỹ anh hùng!
Thông báo mở Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang Thông báo mở Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang

Các tác phẩm điện ảnh phim truyện và phim tài liệu trình chiếu trong Tuần phim Kỷ niệm có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc. Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam
Cảnh trong phim Khúc mưa

Các tác phẩm được trình chiếu trong Tuần phim gồm: Phim tài liệu Hóa giải, phim truyện Khúc mưa do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim tài liệu Ngày cuối của chiến tranh, do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện Sinh mệnh, do Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất; Phim tài liệu Sống và kể lại của Trung tâm Tài liệu và phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; phim truyện Cha cõng con của Tứ Vân Media sản xuất; phim tài liệu Còn lại với thời gian của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, do Công Ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (Saigon Concert), Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy sản xuất.

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim về 80 năm ra đời 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam' và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thời gian diễn ra Tuần phim từ ngày 24 đến 27/4, tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Kỷ niệm 60 năm truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960 - 17/8/2020): Những nghệ sỹ - chiến sỹ anh hùng! Kỷ niệm 60 năm truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960 - 17/8/2020): Những nghệ sỹ - chiến sỹ anh hùng!
Thông báo mở Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang Thông báo mở Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang

P.V